boom

elizabeth

Mijn praktijk


Binnen mijn praktijk wordt een combinatie gemaakt tussen de psychologische hulpverlening en uw geloofs- of levensbeschouwelijke overtuiging. Daardoor kan de aanzet tot groei of de problematiek die er is vanuit een dieper niveau aangepakt worden. Psyche en geloof vragen om een verbonden kijk op de situatie waarin u zich bevindt. Daarnaast wordt in ogenschouw genomen welke onderliggende normen en waarden ons denken over onszelf en de ander bepalen. Juist door uw specifieke reactiepatronen bewust te worden komt het pad tot innerlijke ontwikkeling open te liggen en kunt u authentieker en gezonder in het leven komen te staan.


Lidmaatschappen en vergoeding van consulten


Ik ben lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en van de CVPPP (Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten). Dat maakt dat bepaalde verzekeraars de consulten vergoeden. Voor predikanten worden de consulten vergoed door Dominass.


Wie ik ben


Mijn naam is Elizabeth Post. In de jaren tachtig heb ik psychologie gestudeerd en me nader georiƫnteerd op de cognitieve gedragstherapie. Ik heb vele jaren op free lance basis gesprekstechnieken gedoceerd aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Op wat latere leeftijd heb ik de studie theologie opgepakt, dat resulteerde in het predikantschap. Ik ben gemeentepredikant geweest van een grote gemeente in het midden van het land. Momenteel werk ik zelfstandig vanuit mijn praktijk als pastor, psycholoog en coach.

Gelieerd aan stichtingen


Ik ben bestuurslid van Stichting Ruimzicht. Deze stichting zet zich onder meer in voor de ondersteuning van predikanten in hun beroepsuitoefening. De stichting heeft in de afgelopen jaren een coachingspilot uitgezet om te onderzoeken in hoeverre predikanten begeleiding op maat behoeven. De uitkomsten zijn zeer positief.
Tevens ben ik gelieerd aan Stiching MomenTaal. MomenTaal is een intermediaire organisatie voor de begeleiding bij belangrijke levensmomenten, zoals geboorte, huwelijk, het levenseinde of bij levensvragen. MomenTaal werkt samen met uitvaartorganisaties en palliatieve zorgverleners in de regio Kennemerland


Adres


Mijn praktijk is gevestigd in Bunnik,
Rhijnhaeghe 2
John F. Kennedylaan 99

Tevens heb ik een praktijk in Amstelveen.